Oferta

Biuro usług konserwatorskich i dokumentacji zabytków, założyłem w grudniu 1996 roku i do dziś praca w nim jest podstawowym źródłem utrzymania.

Jestem absolwentem historii sztuki, w latach 1985-1991 studiowałem historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1994 pracowałem jaki inspektor w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków we Wrocławiu u śp. Wawrzyńca Kopczyńskiego, który był moim cicerone.

Podstawowym przedmiotem działalności "firmy" są studia historyczno-architektoniczno-konserwatorskie, gminne ewidencje zabytków i ich aktualizacje, raporty o stanie zabytków, karty inwentaryzacyjne zabytków architektury, monografie, prace badawcze z zakresu historii, historii sztuki i architektury, w tym przemysłowej oraz referaty i prelekcje historyczno-artystyczne.

Dodatkowym polem mojej aktywności zawodowej jest turystyka. Dzięki doświadczeniom związanym z pracą przewodnika górskiego, miejskiego i terenowego oraz pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, prowadzę szkolenia dla branży turystyczeno-hotelarskiej, związane z analizą ruchu i potencjału turystycznego, sporządzaniem strategii rozwoju turystyki, produktów turystycznych, przewodnictwem i pilotażem. Współpracuję z biurami podróży, agencjami, samorządami, urzędami oraz prywatnymi firmami.

Jestem autorem opracowań naukowych, artykułów w czasopismach branzowych, gazetach i tekstów popularyzatorskich na rozmaitych portalach turystycznych.

Doświadczenie zawodowe zapoczątkowane na Dolnym Śląsku, poszerzone zostało na całą Polskę. Współpracuję z muzeami, instytucjami kultury i naukowymi, fundacjami, urzędami i przedsiębiorstwami, pracowniami architektonicznymi, urbanistycznymi i archeologicznymi. Jestem ekspertem RPO Dolny Śląsk, oceniając wnioski o dotacje unijne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego...

Zapraszam...

Andrzej Wilk

 

Dane adresowe 
telefon 

48 71 759 23 25

48 505 149 441

   
email  bukidz@gmail.com
   
  wilk